go back

二十世紀及当代艺术晚间拍卖

2020年2月13日

伦敦拍卖会 2020年2月13日

1. 柠檬泳衣

阿莫科.博阿福

估价 GBP£30,000-50,000

2. 四个发髻

朱莉.柯蒂斯

估价 GBP£80,000-120,000

3. 公主

莎芭拉拉.塞尔弗

估价 GBP£150,000-250,000

4. 尼安德特人的牛仔裤

艾迪.马丁内斯

估价 GBP£200,000-300,000

5. 无题

卡塔琳娜.格罗斯

估价 GBP£80,000-120,000

6. 无限之网(KSUZL)

草间弥生

估价 GBP£600,000-800,000

7. 肯定

艾尔.安纳苏

估价 GBP£700,000-900,000

8. 年轻人

贾霭力

估价 GBP£400,000-600,000

9. 天知道

埃德.拉斯查

估价 GBP£2,500,000-3,500,000

10. 无题

凯斯.哈林

估价 GBP£3,000,000-4,000,000

11. 赌徒的叛乱

A. R. 彭克

估价 GBP£150,000-200,000

12. 无题

金特.福格

估价 GBP£400,000-600,000

13. 无题

鲁道夫.斯丁格尔

估价 GBP£250,000-350,000

14. 刀片

安尼施.卡普尔

估价 GBP£120,000-180,000

15. 丰富

迈克尔.克雷格-马丁

估价 GBP£80,000-120,000

16. 防火等级 III

达明安.赫斯特

估价 GBP£900,000-1,200,000

17. 身体

达明安.赫斯特

估价 GBP£1,200,000-1,800,000

18. 城市童话

吉尔伯特与乔治

估价 GBP£120,000-180,000

19. 夏日微风

达明安.赫斯特

估价 GBP£250,000-350,000

20. 美丽热带丛林画作(配粉红鼻涕)

达明安.赫斯特

估价 GBP£270,000-350,000

21. 木兰一号门

加里.休姆

估价 GBP£20,000-30,000

22. 弗雷斯蒂亚营地

彼得.多伊格

估价 GBP£700,000-1,000,000

23. 吃乌龟和鸽子的女孩

塞西丽.布朗

估价 GBP£550,000-750,000

24. 绿金长袍

肖恩.斯库利

估价 GBP£700,000-1,000,000

25. WLID

法兰克.史特拉

估价 GBP£2,000,000-3,000,000

26. 灰结

亚历克斯.卡茨

估价 GBP£500,000-700,000

27. 反向绘画:卧室金发女人与鸢尾花

汤姆.卫索曼

估价 GBP£320,000-420,000

28. 无题

迈克尔.波瑞文斯

估价 GBP£250,000-350,000

29. 派斗习作4

阿德里安.葛内

估价 GBP£350,000-450,000

30. 锁在床上十五年

玛琳.杜马斯

估价 GBP£300,000-400,000

31. 宇宙力量

村上隆

估价 GBP£300,000-400,000

32. 遥远的朋友

KAWS

估价 GBP£800,000-1,200,000

33. 龙头–金

村上隆

估价 GBP£400,000-600,000

34. 末日

KAWS

估价 GBP£700,000-900,000

35. 天镜

安尼施.卡普尔

估价 GBP£800,000-1,200,000

36. 地狱之门

拉乌尔.德.凯泽

估价 GBP£100,000-150,000

37. 青口

马塞尔.布达埃尔

估价 GBP£150,000-250,000

38. 二次色情

卡罗尔.拉马

估价 GBP£150,000-200,000

39. 无题

阿利吉埃罗.博埃蒂

估价 GBP£80,000-120,000

40. 欧帕尔卡 1965/1 – ∞ 细节 4514079 – 4536373

罗曼.欧帕卡

估价 GBP£250,000-300,000

41. 准时

KAWS

估价 GBP£300,000-400,000